Aniž by se to předem nějak plánovalo, začal se web plnit právě v den 39. výročí úmrtí P. Šuránka.

 

Pokud by měl někdo podnět, konstruktivní připomínku, příspěvek či se chtěl aktivně zapojit, může se ozvat na e-mail [email protected]