Čas od času se (nejen) na Matici svatoantonínskou obrátí někdo s prosbou nejen o dobové fotografie poutního místa, ale i fotky a další materiál týkající se P. Antonína Šuránka (1902-1982), který patří mezi čtyři kandidáty na blahořečení v olomoucké arcidiecézi.

O to víc, když se blíží některá z jeho výročí. (V roce 2022 uplyne 120 let od narození a připomeneme si 40. výročí úmrtí.)
Je jasné, že dříve se nefotilo tak často jako dnes a P. Šuránek určitě nepatřil mezi ty, kdo vyhledával místo v hledáčku fotografů.

Zkuste prohlédnout rodinné fotky a podělte se o ně.
Možná máte doma „poklad“ a ani to nevíte.

Prosíme o oskenování popř. zapůjčení fotografií, které třeba již někdy byly zveřejněny, vytištěny. Získáme tak vlastní a kvalitnější kopie. Může jít o snímky např. ze svatby, křtu, 1. svatého přijímání, školy, soukromých setkání, momentky...

O prohlédnutí domácích archivů prosíme zvlášť rodiny těch, jejichž předkové byli s P. Šuránkem v užším kontaktu. Uvítáme i podobenku těchto spolupracovníků. 

Obzvlášť prosíme ty z vás, kteří máte nějakou věc, upomínku, kterou vám či vašim příbuzným věnoval anebo je s P. Šuránkem nějakým způsobem spojena.  

Všechny zapůjčené materiály budou vráceny. 

Předem děkujeme všem, kdo se touto formou rozhodnou zavzpomínat na staré časy.

O svých „pokladech“ můžete informovat:
mobil 731 402 196

e-mail [email protected]

 

Služebník Boží Antonín Šuránek – jeden z kandidátů na svatořečení olomoucké arcidiecéze
- kněz, vychovatel kněžského dorostu, zpovědník, duchovní rádce, ...

  • Narodil se 29. 5. 1902 v Ostrožské Lhotě
  • Kněžské svěcení přijal 5. 7. 1926
  • Spirituál kněžského semináře v Olomouci v letech 1929-1948 a 1968-1970
  • Velkou část života se snažil o posvěcení poutního místa Svatý Antonínek, v určitých letech zde nejen často působil, ale i bydlel 1941-1946 a 1968-1975
  • Vězeň želivský 1951-1955
  • Dělník ve Štramberku 1955-1962
  • Zemřel v pověsti svatosti 3. 11. 1982 v Petřkovicích u Ostravy
  • Pohřben v Ostrožské Lhotě
P. Šuránek měl kontakt s lidmi napříč celou republikou,
ale pro lepší přehlednost uvádíme místa, kde delší dobu pobýval:

Ostrožská Lhota – rodná obec

Uherský Ostroh - měšťanka

Uherské Hradiště – gymnázium

Olomouc – kněžská studia

Slatinice u Olomouce a okolní vesnice  - první kněžské působiště

Olomouc – spirituál (vychovatel) v kněžském semináři

Velký Ořechov a dalších 6 vesnic – kaplan

Želiv – internace (věznění)

Štramberk – dělník ve vápence

V důchodovém věku:

Blatnička – pomocný kněz

Uherské Hradiště

Hladké Životice, Písařov a Ludgeřovice – na faře u synovce/ kněze P. Dominika