Křížová cesta

Křížová cesta

Člověk a Víra / Petr Nedoma

Píseň ke křížové cestě

Kancionál 076 - Želivská křížová cesta (text A. Šuránek, nápěv J. Olejník)

Přepis některých rozjímání k modlitbě křížové cesty z Křížové cesty a rozjímání nad liturgickými texty (1999)

  1. Křížová cesta (s Josefem Egyptským)
  2. Křížová cesta (ženy, matky)
  3. Křížová cesta
  4. Křížová cesta
  5. Křížová cesta
  6. Křížová cesta
  7. Křížová cesta
  8. Křížová cesta

Ze zápisků během internace v Želivu