Seznam knih spojených s P. Šuránkem

Seznam knih spojených s P. Šuránkem

 

Knihy vydané za Šuránkova života

Je možné, že některé později vydané tituly vyšly v době totality jako samizdat.
Dochované je Starozákonní rozjímání vč. věnování P. Šuránkem s datací 13. 6. 1971.

Knihy, které byly vydány z písemné pozůstalosti P. Šuránka
a textů z dobových časopisů, do kterých přispíval

Některé tituly se o osobnost P. Šuránka značně opírají a je v nich „pouze“ hodně citován, jedná se o vzpomínky lidí.


Velkou zásluhu na přípravě a vydání má P. Alois Kotek (1927-2013) a nespočetná řada laiků, řeholníků a kněží, kteří texty přepisovali.
Rozhovor s P. A. Kotkem v archivu radia Proglas zde

 

Ukázka rukopisu P. Šuránka

Ukázka rukopisu P. Šuránka

 

Poznámka:
- seznam nemusí být úplný
- některé tituly jsou bez tištěné datace