U básně je připsáno:
K narozeninám (ranní modlitba) 28. 5. 1954
Zřejmě báseň/modlitbu psal pro sebe. Narodil se 29. 5. 1902.

 

Buď pozdravený každý trn,

jenž hlavu mi dnes poraní,

a požehnaný každý hřeb,

jenž vsází se mě do dlaní:

jen když zas o krok přiblíží

mne Ideálu na Kříži!

 

A cestou ostré kamení,

jež v nohy se mi zaryje,

pot při práci, i krvavý,

jenž slabé tělo zalije:

mne Ideálu přiblíží,

jenž za jiné pněl na kříži.

 

Vroucně já líbám kopí hrot,

jen srdce hloub mi probije,

a ještě víc je otevře

Ježíši, Synu Marie!

ó, kéž dnes všechno přiblíží

mne Ideálu na kříži…

 

Buď Bohu Otci sláva, čest,

buď Synu věčné klanění,

a Duchu, který obou jest,

zněj žhavé díkůčinění!

Kéž nebe, zem dnes přiblíží

mne Ideálu na kříži!  

 

Psáno během internace v Želivu.