Blog - Příspěvky z dobových periodik

Budovatel chrámu

Budovatel chrámu

Krátce po válce (1946) si kněží kladli řadu otázek.

„Jaký bude osud chrámů v našich zemích? Budou se plnit nebo vyprazdňovat?“
Nad tím se zamyslel i Šuránek na stránkách Dobrého pastýře.
Jednalo se o týdeník, který vycházel jako pastorační pomůcka pro kněze.

Číst dál
Znamení Syna člověka

Znamení Syna člověka

Článek o válkách minulého století.
O situaci, která nastala po osvobození po 2. světové válce.
Psal se rok 1946 a to horší teprve mělo přijít.

Číst dál
Dílo sv. Antonína

Dílo sv. Antonína

V roce 1945 byl při Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje založen odbor "Dílo sv. Antonína". Co si kladl za cíl, vysvětlil P. Šuránek v měsíčníku Apoštolátu.

Číst dál
K novému roku

K novému roku

„Šťastný nový rok, milí čtenáři!
Tolikrát jste slyšeli tato slova, ale zdali jste o nich také uvažovali.
A myslíte, že uvažovali o nich ti, kteří vám přáli?"

Těmito slovy začínal Antonín Šuránek další ze svých mnoha „kukátek“ na počátku roku 1940.

Číst dál
Stázka

Stázka

Koncem roku 2023 zemřela „Stázka“, další pamětnice na P. Šuránka.
Za jakých událostí se s ním seznámila, popisuje sám Šuránek v následujícím textu.

Číst dál
Svatý Antonín prosí

Svatý Antonín prosí

„Žebrání na dobré účely mně nikdy nečinilo obtíží. Je to cosi královského, velmi čestného", píše v jednom z mnoha "kukátek" Antonín Šuránek.

Číst dál
Dobrý Pastýř

Dobrý Pastýř

... „Jak roste skutečný dobrý pastýř? O tom by mohla vyprávět seminární kaple, učebny, chodby, zahrada.“ ...
A píše nám o tom i P. Šuránek v dalším ze svých kukátek.

Číst dál
Krásný pohřeb

Krásný pohřeb

V následujícím „kukátku“ P. Šuránek přibližuje pohřeb matky  bohoslovce.
Z Olomouce jel vlakem a poslední úsek cesty šel ve sněhu.

Číst dál
Sv. Michal - patron exercičních domů?

Sv. Michal - patron exercičních domů?

Arcibiskup Stojan zemřel 29. září, na svátek sv. Michaela archanděla.
P. Šuránek se v textu, který vyšel tiskem v září 1946, pohrává s myšlenkou, že by se právě tento světec mohl stát patronem exercičních domů na našem území.

Číst dál
Nad hrobem Stojanovým

Nad hrobem Stojanovým

Krátce po smrti arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (29. 9. 1923) se v časopise vydávaném bohoslovci zamýšlí mladý Šuránek nad jeho osobností a ztrátou arcibiskupa.

Číst dál
Kněžský pohřeb

Kněžský pohřeb

Úkolem spirituála je, aby duchovně formoval a vedl svěřené bohoslovce, pomáhal jim na cestě ke kněžství.
Řadu svých svěřenců doprovázel P. Šuránek i na cestě poslední.

Číst dál
U sv. Antonínka

U sv. Antonínka

Další "kukátko".
Tentokrát z roku 1940 o začátcích působení P. Šuránka na Svatém Antoníku.

Číst dál
Kytička z Velehradu

Kytička z Velehradu

V jednom z mnoha „kukátek“, které Antonín Šuránek napsal, vypráví, co prožil během letních dnů na Velehradě. Tiskem vyšlo roku 1939 v Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje.   

Číst dál
Rodina Boží

Rodina Boží

Šuránkovo zamyšlení z roku 1947 nad prožitím silvestrovské noci s muži a Novým rokem se ženami na Svatém Antonínku.

Číst dál
Mariánská úcta

Mariánská úcta

Krátké zamyšlení z roku 1932 nad úctou k Panně Marii.

Číst dál
12