Modlitba za vyslyšení na přímluvu P. Šuránka

Modlitba za vyslyšení na přímluvu P. Šuránka

Pane Ježíši, náš Spasiteli, věříme v pravdivost tvých slov.
Každé tvé slovo je pravda. Co jsi slíbil, můžeš a chceš splnit.
S velikou důvěrou se k tobě obracíme,
abychom svěřili tvé lásce a uzdravující síle … … … (jmenujte).

Pomoz nám očekávat tvou pomoc bez pochybností, vždyť ty můžeš všechno.
Zároveň přijímáme tvou vůli,
která chce naše dobro a vidí dál, než kam dohlédneme my.
Věříme, Pane, že tvá odpověď na naše společné volání přijde
a zjeví nám tvou moc. Přijmi předem náš dík.

Prosíme o to na přímluvu Panny Marie a Božího služebníka kněze Antonína Šuránka.
Jako celým srdcem žil pro tvou církev zde na zemi,
tak ať pomáhá i z nebe všude tam,
kde církev potřebuje a očekává Boží pomoc.
Neboť ty žiješ a kraluješ nak věky věků. Amen.

Otče náš…
Zdrávas Maria…
Sláva Otci…