Blog

Láska k povolání

Láska k povolání

Gymnázium v Uherském Hradišti si letos (2024) připomíná 140. výročí od svého založení. Před 110 lety v něm začal studovat dvanáctiletý Antonín Šuránek z Ostrožské Lhoty.

Číst dál
Otec a syn

Otec a syn

Kvetou třešně.
O jedné třešni, „strážkyni kaple“, se před léty rozepsal P. Šuránek. Ona třešeň už u kaple není. Ty, které tam rostou dnes, jsou nejspíš její potomci.

Číst dál
Veršované rozjímání ke křížové cestě

Veršované rozjímání ke křížové cestě

 

Číst dál
Budovatel chrámu

Budovatel chrámu

Krátce po válce (1946) si kněží kladli řadu otázek.

„Jaký bude osud chrámů v našich zemích? Budou se plnit nebo vyprazdňovat?“
Nad tím se zamyslel i Šuránek na stránkách Dobrého pastýře.
Jednalo se o týdeník, který vycházel jako pastorační pomůcka pro kněze.

Číst dál
Znamení Syna člověka

Znamení Syna člověka

Článek o válkách minulého století.
O situaci, která nastala po osvobození po 2. světové válce.
Psal se rok 1946 a to horší teprve mělo přijít.

Číst dál
Beseda o P. Antonínu Šuránkovi

Beseda o P. Antonínu Šuránkovi

Ostrožské Lhotě se bude konat beseda o rodáku Antonínu Šuránkovi.

Zváni jsou domácí i přespolní.

Číst dál
Myšlenky z kázání při rekviem za Jana Palacha

Myšlenky z kázání při rekviem za Jana Palacha

"Sebeobětí se stává člověk velikým - mravně velikým.
Duší oběti je láska - ryzí, čistá, nezištná."

Číst dál
Dílo sv. Antonína

Dílo sv. Antonína

V roce 1945 byl při Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje založen odbor "Dílo sv. Antonína". Co si kladl za cíl, vysvětlil P. Šuránek v měsíčníku Apoštolátu.

Číst dál
Zajímavá data ze života P. Šuránka v roce 2024

Zajímavá data ze života P. Šuránka v roce 2024

„Jsou dny naplněné radostí a druhé zase plné bolesti.
Obojí však obsahují poučení pro toho, kdo se chvíli nad nimi zastaví v přemýšlení.“
A. Šuránek

Číst dál
K novému roku

K novému roku

„Šťastný nový rok, milí čtenáři!
Tolikrát jste slyšeli tato slova, ale zdali jste o nich také uvažovali.
A myslíte, že uvažovali o nich ti, kteří vám přáli?"

Těmito slovy začínal Antonín Šuránek další ze svých mnoha „kukátek“ na počátku roku 1940.

Číst dál
Stázka

Stázka

Koncem roku 2023 zemřela „Stázka“, další pamětnice na P. Šuránka.
Za jakých událostí se s ním seznámila, popisuje sám Šuránek v následujícím textu.

Číst dál
Antonín vzpomíná na Vánoce v době svého dětství

Antonín vzpomíná na Vánoce v době svého dětství

"Zvlášť hluboce, nesmazatelně na mne zapůsobila legenda, kterou jsem slýchával při té příležitosti, vyprávějící o betlémském kováři," píše Antonín.

Číst dál
Svatý Antonín prosí

Svatý Antonín prosí

„Žebrání na dobré účely mně nikdy nečinilo obtíží. Je to cosi královského, velmi čestného", píše v jednom z mnoha "kukátek" Antonín Šuránek.

Číst dál
Roráty - škola obětavosti

Roráty - škola obětavosti

Blíží se advent, doba rorátů.

Číst dál
Dobrý Pastýř

Dobrý Pastýř

... „Jak roste skutečný dobrý pastýř? O tom by mohla vyprávět seminární kaple, učebny, chodby, zahrada.“ ...
A píše nám o tom i P. Šuránek v dalším ze svých kukátek.

Číst dál