Každodenní modlitba služebníků a služebnic Ducha svatého

Každodenní modlitba služebníků a služebnic Ducha svatého

Modlitba k Duchu svatému od P. Šuránka

Duchu svatý, učiň mě svým pokorným služebníkem:
spravedlivým, nesmlouvavým, nebojácným služebníkem Lásky a Pravdy
a neúnavným bojovníkem proti:
požívání alkoholu, nikotinu, drog a proti znesvěcování sexu.

Maria, Neposkvrněná Snoubenko Ducha Svatého, pomáhej nám!
Josefe, pokorný služebníku Ducha Svatého, pomáhej nám!
Všichni svatí a světice Boží, pokorní Služebníci a Služebnice Ducha Svatého, pomáhejte nám!
Všichni lidé dobré vůle, pokorní Služebníci a Služebnice Ducha Svatého, pomáhejte nám!

Amen.

P. Šuránek o sobě říkal: "Jsem brigádník Ducha svatého."