Foto Člověk a Víra, Ivana Bužková

Proto jsou vzpomínky na roráty tak krásné,
že stály tolik osobních obětí a že ty oběti byly přinášeny s láskou!

Před kolika desetiletími P. Šuránek následující slova napsal, už asi nezjistíme.

„Všichni víme, jak velice ubylo v našem národě obětavosti. Všude se na to naříká.
Říká se tomu „pokleslá pracovní morálka“.

Dalo by se říci srozumitelněji: lenost, nedostatek odvahy se zapřít, obětovat se pro dobro celku.

Roráty bývaly školou obětavosti. Nejen dospělí, i děti se cvičívaly v odříkání.

Vstávat za tmy, jít za tmy do kostela, v zimě a nečase z lásky k přečisté Panně, k blížícímu se Vykupiteli.

Proto jsou vzpomínky na roráty tak krásné, že stály tolik osobních obětí a že ty oběti byly přinášeny s láskou!
Jak tomu bude letos u nás, u tebe?"

Zdroj: Svatí v pohledu P. Šuránka 1. díl, k tisku připravil Alois Kotek

Jak by hodnotil současnou situaci?

Co jsou roráty? Mrkni ZDE