Blog farnosti

V poli stojí kříž

V poli stojí kříž

Jedna z básní. Psaná asi jen pro radost a možná i jako modlitba.

Číst dál
Dělníku na kříži

Dělníku na kříži

Dělníku na kříži, obejmi národ svůj!
Dělnictvo kněží svých, posiluj, opatruj! ...

Číst dál
Promluva, která zazněla v olomoucké katedrále

Promluva, která zazněla v olomoucké katedrále

V Olomouci se homilie opět opírala o osobnost arcibiskupa A. C. Stojana (1851-1923). Tím byl přítomným objasněn Šuránkův osobní vztah k jeho kněžskému vzoru.

Číst dál
Promluva při pohřbu v Ostrožské Lhotě

Promluva při pohřbu v Ostrožské Lhotě

Třetí mše svatá, při které se kněží a lid loučil s P. Šuránkem, byla sloužena v rodné Ostrožské Lhotě.
Po ní bylo tělo uloženo do kněžského hrobu.

Číst dál
Ořechovská vzpomínka

Ořechovská vzpomínka

Vzpomínky na P. Šuránka si ve farnosti Velký Ořechov předávali z genrace na genraci.

Číst dál
P. Pavel Uhřík, OFMcap

P. Pavel Uhřík, OFMcap

Jak si rozuměl téměř sedmdesátiletý spirituál s mladičkými bohoslovci?  

Číst dál
Ke stříbrnému výročí kněžství (1951) dostal P. Šuránek „darem“ pětiletou internaci v Želivu

Ke stříbrnému výročí kněžství (1951) dostal P. Šuránek „darem“ pětiletou internaci v Želivu

V letošním roce si připomínáme 95. jubileum, kdy  P. Šuránek přijal svátost kněžství (5. 7. 1926 v Olomouci). Druhé, smutnější, je 70. výročí od zatčení a internace v Želivu.

Číst dál
Mons. Erich Pepřík

Mons. Erich Pepřík

P. Erich Pepřík vzpomínal na svého spirituála u příležitosti jeho nedožitých stých narozenin (2002).

Číst dál
Muž před osmdesátkou vzpomíná na kněze z dětství

Muž před osmdesátkou vzpomíná na kněze z dětství

Ve Velkém Ořechově byl P. Šuránek necelý školní rok. Brázdu na kněžském poli vyoral hlubokou. Pan Mikel není jediný, kdo na svého kněze z počátku padesátých let vzpomíná.

Číst dál
Nový web

Nový web

Aniž by se to předem nějak plánovalo, začal se web plnit právě v den 39. výročí úmrtí P. Šuránka.

Číst dál
Mons. Jan Graubner, arcibiskup

Mons. Jan Graubner, arcibiskup

V knize Kněžské osobnosti - Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století, kterou napsal Jan Graubner, nechyběl ani jeho spirituál.

Číst dál
Rozhovor s bývalým postulátorem procesu – P. Pavlem Klimovičem

Rozhovor s bývalým postulátorem procesu – P. Pavlem Klimovičem

Rozhovor s bývalým postulátorem je už staršího data. Osoby kolem procesu v textu už nejsou aktuální, ale to hlavní se nemění.

Číst dál
Děkovná bohoslužba za život a dílo P. Antonína Šuránka

Děkovná bohoslužba za život a dílo P. Antonína Šuránka

U příležitostosti 39. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka se v úterý 9. 11. 2021 uskuteční v Ostrožské Lhotě v 16.00 vzpomínková bohoslužba.

Číst dál