Arcibiskup Antonín Cyril Stojan zemřel 29. 9. 1923
a pohřeben byl 3. 10. 1923 na posvátném Velehradě.

Krátce na to vyšel v Museu (časopis katolických bohoslovců slovanských vycházející v letech 1866-1948) článek, který napsal mladičky (21 let) bohoslovec Antonín Šuránek.

Nad hrobem Stojanovým
Antonín Šuránek

Velehrad náš ten rozkvétá vždy znova,
nižádná moc už nám je nezboří…

Tak neslo se to po desetiletí mohutnými klenbami velehradské katedrály, tak neslo se to jako pozdrav slunci z širokého náměstí před ní, tak bušilo z hrudí nadšených pracovníků na národa roli dědičné, již s ověnčené tribuny mluvili k srdci lidu.

Velehrad hořel vždy radostně, hrdými kroji hýřil, protestoval, stavěl chrámy v srdcích, chrámy až k hvězdám sahající dvěma věžemi s vysokými kříži: věží víry a věží národství.

Ta jeho půda, kroky apoštolů slovanských posvěcená, byla, jest a bohdá bude posvátnou studánkou vody živé pro unavené poutníky. —

Nedávno tam ustlali poutníku zvláště znavenému, znavenému prací pro tu vodu živou,
pro studánku pracujícího Slovanstva, znavenému až k smrti.
Musel to býti známý poutník, známý celému Velehradu, celé svatyni, věžím, stěnám —
a Bože, — těm zvonům, jež plakaly usedavěji, než kdy jindy.
Přinesli v rakvi tělo poutníkovo, zalkali s celým chrámem. Otevřeli hrobku českých králů
a položili tělo poutníkovo k tichému odpočinku. —

Kdo tam leží zahalený věnci, dlouhými stuhami ozdobený —?
Komu to ustlali, aby už ulevil údům, aby už nepracoval?
Stojanovi? Což se domnívali, že může nepracovat, nevolat, k nebi neukazovat?
Že může odpočinout? — —

Věnoval celý svůj život Velehradu a všemu co s ním vznešeného souvisí a smrt mu v jeho práci nepřekazila, jako nepřekazila těm, kdož pracují pouze pro čest a chválu Boží, kdo chtějí, aby byli posledními. —

Velehrad a Stojan!
Dvě jména, jež tak úzce souvisejí spolu, že těžko bys je mohl odloučiti. Jedno vyvolává druhé.
Velehrad byl střediskem, Stojan byl střediskem, kol něhož se točila práce desítiletí.
A teď to druhé středisko splynulo s prvním.
Celé statisíce ctitelů Stojanových stávají se rázem ctiteli Velehradu a upírají své zraky k němu a jím k věčnému městu — k Římu.

Velehrad a Stojan!
Dvě jména, jež tak úzce souvisejí spolu, že těžko bys je mohl odloučiti. Jedno vyvolává druhé.
Velehrad byl střediskem, Stojan byl střediskem, kol něhož se točila práce desítiletí.
A teď to druhé středisko splynulo s prvním.
Celé statisíce ctitelů Stojanových stávají se rázem ctiteli Velehradu a upírají své zraky k němu a jím k věčnému městu — k Římu.

Láskou kněze, pastýře získal lásku národa k němu a k těm vznešeným myšlenkám Jednoty Slovanstva. Slovanstvím k Velehradu, Velehradem k Římu. Římem k Pravdě a věčnému štěstí — toť hlas, sesilovaný údery, hlaholením velehradských zvonů, nesoucí se přes hory nenávisti na daleký východ, daleko, daleko — hlas Stojanův.

A tam v dáli, na slovanských luzích Ruska, na srázích Urálu se odráží ty hlaholící zvuky a zpět se nesou k věžím Velehradu.

Velehrad byl domovem Slovanů, kolébkou naší osvěty, paprskem osvobození, slibem sjednocení, tedy v sjednocení síly, v síle — vítězství.

Byl a je dvojnásob, když leží v jeho nitru srdce — Stojanovo.

Velehrad byl domovem Slovanů, kolébkou naší osvěty, paprskem osvobození, slibem sjednocení, tedy v sjednocení síly, v síle — vítězství.

Byl a je dvojnásob, když leží v jeho nitru srdce — Stojanovo.

Museum, 1924