Ještě jako mladičký kaplan (r. 1927) ve Slatinich napsal P. Šuránek krátky, ale živý obraz Stojanova života.
Šlo o úvodní číslo Schikorovy sbírky "Životem".
(Malá evangelizační brožurka formátu A6. Vycházelo 24 čísel za rok.)

Nejednalo se zdaleka o první literární Šurínkův počin o zesnulém arcibiskupu Stojanovi. Jeho příspěvky i vycházely už během studentských let v Museu. Bezprostředně po pohřbu vyšel článek s názvem Nad hrobem Stojanovým. Na pokračování vycházely životopisné črty s názvem „Drobty k životopisu Stojanovu“ a další drobné příspěvky.
(Museum byl časopis, který společně vydávali bohoslovci všech kněžských seminářů na našem území, v letech 1866 – 1948.)

A. C. Stojan - první díl "Životem" ke čtení ZDE

Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan se řadí mezi kandidáty blahořečení. 

Pro Antonína Šuránka byl Stojan kněžským vzorem.
Šel v jeho šlépějích, usiloval o jeho svatořečení a je autorem několika životopisů. (Knižně vyšlo Světlo z Beňova).
Stojanovi připisoval záchranu svého kněžského povolání, kdy v době studii pocházel krizí.