P. František Dobeš patří k posledním žákům P. Šuránka z přelomu 70. let minulého století. Pro Poutník svatoantonínský zavzpomínal na svého spirituála...

"V tichých a vzácných chvilkách vzpomínek ožívají zvláště ty, které povzbudí, potěší a posílí. Jsou to vzpomínky na dobu prožitou v olomouckém kněžském semináři.
Jsou spojeny zvláště s osobou P. Dr. Antonína Šuránka, mého spirituála. Ta první se váže k době, kdy jsem byl v kněžském semináři už druhý rok.
Onemocněl jsem vysokou horečkou, se kterou si seminární lékař nevěděl rady. V sobotu odpoledne přišel na ošetřovnu otec Šuránek. Okamžitě šel ke mně a sdělil mi, že mám sice vysokou horečku, ale udělil mi kněžské požehnání s tím, že budu už v neděli ráno v seminární kapli na mši svaté, zcela zdráv. A druhý den tomu tak bylo. To posílilo mou důvěru v tohoto muže Božího.

 

A druhou možnost jsem dostal ve chvílích, kdy jsem se pomalu chystal do důchodu a sluch začínal vážně vypovídat. Pravidelná kontrola, léčení a sluchadla sice dopad ztráty sluchu poněkud ztlumily, ale moc nepomohly. Pan primář na ušním oddělení nemocnice ve Vsetíně mě tvrdě uvedl do skutečnosti. Chtěl, abych informoval svého otce arcibiskupa, že se dostaví takový stav, kdy nepomohou ani ta nejlepší naslouchadla a budu vyřazen a odkázán na svět ticha.
Byl jsem s tím smířen. Léčení pokračovalo, ale sluch se propadal. V té době už byl můj bývalý spirituál, otec Dr. Šuránek, dávno pohřben. Ale já jsem nepohřbil své naděje. Dostala se mi do rukou Novéna k služebníku Božímu P. Antonínu Šuránkovi (Karmelitánské nakl. 2001, pozn. red.), kterou jsem poctivě vykonal. Měl jsem bláhovou naději, že můj sluch se zcela uzdraví.
A otec Šuránek mně vyprosil to, co mi dalo nejen pokračovat v duchovní službě, ale také moci používat i sluchadel ve zpovědnici, kde jsem se do té doby cítil velmi zle. Když jsem pak o tom kázal, jak mně otec Šuránek vyprosil záchranu sluchu, byl přítomen i pan primář z ušního oddělení. Přišel nadšen po mši svaté za mnou a potvrdil to, co jsem zakoušel. Přímluva mého bývalého spirituála pomohla. Bohu díky!

Děkuji za přímluvu a vyslyšení a doporučuji všem potřebným."

Vděčný. P. František Dobeš