Text a nápěv: Antonín Šuránek

 

1. Buď od nás pozdraven, čistých srdcí králi,
celý svět kéž Tě zná a Tvou moudrost chválí.

 
Ty jsi Pastýř náš, Ty své ovce znáš,
všechny miluješ, o každého dbáš,
všechna lidská srdce ve svojí moci máš.

 

2. Přitahuj ta srdce na své srdce žhavé,
vtiskuj nám do dlaní rány své krvavé.

 

Ty jsi Pastýř náš, Ty své ovce znáš,
všechny miluješ, o každého dbáš,
všechna lidská srdce ve svojí moci máš.

 

3. Vtiskni ty své rány i do našich nohou,
ať ovce zbloudilé hledat Ti pomohou.

 

Ty jsi Pastýř náš, Ty své ovce znáš,
všechny miluješ, o každého dbáš,
všechna lidská srdce ve svojí moci máš.

 

4. Jazyk náš zasvěcuj modlitbě, mlčení,
ony i kamení v živný chléb promění.

 

Ty jsi Pastýř náš, Ty své ovce znáš,
všechny miluješ, o každého dbáš,
všechna lidská srdce ve svojí moci máš.

 

5. V Matku Tvou přesvatou naději skládáme,
ovce i Pastýře v ochranu jí dáváme.