Svatí z pohledu P. Šuránka

 

V 1. díle Svatí v pohlednu P. Šuránka  se můžeme o světci z daleké Itálie dočíst následující:

 

„Bůh ho poslal světu, aby ukazoval nové cesty ve vychovatelství,
cesty otcovské lásky i těm, kteří nejvíce chybují.„

31. 1. - sv. Jan Boska, vychovatele mládeže po celém světě.
Nač bychom uváděli rok jeho úmrtí? Žije, pracuje na nezměrné „vinici“ stále.
Ve všech světadílech. I v zámořských misiích pracují s úsměvem jeho duchovní synové. - Státy pořád hledají nové formy výuky a výchovy. Nenajdou, dokud se neobrátí na tohoto moderního vychovatele. –

Hle, řada dělníků božích. A to je jejich výsada: žijí!
Básník praví: Dělník je smrtelný, práce je živá! Zde i dělníci jsou živí, neboť duše neumírá a tito velikáni působí i z nebe svými přímluvami, aby dílo Boží na této zemi bylo zachráněno, aby nepřišla potopa, i když ne vodou, potopa ve formě jiné, ale dosahující téhož: vylidnění země.
Dělníci boží, neopouštějte nás!
Učte nás, abychom také – každý na své viníci: v rodině, v továrně, ve škole, kdekoli – pracovali neúnavně ke cti a slávě Boží a k časné i věčné záchraně lidstva!"

 

„Nelze napsat, že sv. Jan Bosko zemřel.
On žije a chce zachraňovat mládež celého světa svými duchovními syny.
Bůh jim žehnej!„

 

Zdroj: Svatí z pohledu P. Šuránka 2, k tisku připravil Alois Kotek

 

  • Sv. Jan Bosko 1815 – 1888
  • Svatořečení 1934
  • Do tehdejšího Československa přišli salesiáni v roce 1924 do Šaštína a 1927 do Fryštáku