Jistě nosil Krista v srdci. To může každý z nás.

A pocítit také užitek blízkosti mocného Syna Božího v sobě.

 

25. červenec – připomínka sv. Kryštofa, mučedníka

 

Toho, který nesl Krista na ramenou – podle podání.

Jistě nosil Krista v srdci. To může každý z nás.

A pocítit také užitek blízkosti mocného Syna Božího v sobě.

 

Latinský básník Vida z 16. století mluví k němu takto:

„Poněvadž jsi, Kristofere (Krista nesoucí), Krista v srdci stále nosil,
kladou ti ho malíři na šíji;
poněvadž jsi mnoho pro něho vytrpěl,
znázorňují tě, jak se s ním brodíš vírem;
poněvadž jsi to nedovedl bez velké síly,
zobrazují tě jako velikána,
a poněvadž jsi zvítězil nad protivenstvími,
dávají ti za hůl mohutnou zelenající se ratolest.“
 
Zdroj: Svatí v pohledu P. Šuránka 1. díl, k tisku připravil Alois Kotek