Ať slunce svítí a ať bije hrom
Antonín Šuránek

 

Ať slunce svítí a ať bije hrom!
Být v pravdu vkořeněn jak v zemi strom!
Tam visí větev, kmen sežehnutý,
hloub kořen vryl se jen a je netknutý!


Ať skřivan šveholí, ať hryže mráz,
jen poctiví být, vždycky zas a zas!
Vem, Bože, zdraví, čest i život sám,
rád pro tvé království všecko ti dám!


Jen pravdu nezradit! Nestat se zlým!
V tvém srdci kořen mít, v něm zůstat tvým!

Zdroj: Adorace, k tisku připravil Alois Kotek