První zářijový pátek roku 1939 započal P. Šuránek své velké dílo aniž by tušil, co všechno ho čeká.
Začal vyorávat "brázdy na kněžském poli" na Svatém Antonínku, pracovat na jeho posvěcování. (více zde)

 

Okolo kaple sv. Antonína na Blatnické hoře chodil dospělý muž.

Kraj byl už pomalu zahalen tmou. V malých lesících kolem bylo hluboké ticho. Ale v nitru toho muže se odehrával boj.

 

Statný sedlák v plných letech. Silný a přece slabý.
Chodí, nahlíží oknem do zákristie, odkud probleskuje světlo. Zas obejde kapli, pohlédne k lesíku a zase se vrátí k zatemnělému oknu.
Konečně si dodá odvahy a zaklepe.

Dveře se otevřou; kněz otevře kapli a rolník těžkým krokem překračuje práh. Padá na kolena a ukazuje na zpovědnici.
Kněz vezme štolu: „Pán buď v tvém srdci a na tvých rtech, abys úplně vyznal své hříchy.“
Po letech. Po mnoha letech…

Jak těžko mu bylo kráčet do kopce,
jak radostně běží opět do údolí,
kde žena a děti nevědí o tom, co prožíval už léta manžel a otec.

Když rolník opouštěl asi za hodinu kapli, ozařovanou paprsky věčného světla, plálo i v jeho nitru i v jeho čistých očích. Tím jasněji, čím větší a delší byl boj s ďáblem, který zalil jeho nitro.

Jak těžko mu bylo kráčet do kopce, jak radostně běží opět do údolí, kde žena a děti nevědí o tom, co prožíval už léta manžel a otec.

 

Modlila se žena za manžela?

Modlili se děti za otce?

Kdo mu vyprosil milost, že němý promluvil?

Že Pán Ježíš přemohl v něm zlého ducha?

 

„Ozbrojený silák hlídal svůj dvůr, myslel si, že jeho majetek je v bezpečí, ale přišel silnější, Pán Ježíš, vzal mu jeho zbraně, na které spoléhal.“
„Bude tě hanba! Co si řekne kněz?“

 

To byl zázrak Boží milosti.
Je třeba však opatrnosti u toho, kdo se vyzpovídal, je třeba modliteb manželky a dětí, aby manžel a otec vytrval. Zlý duch se rád vrací do domu, z něhož vyšel a chce způsobit, aby „konce toho člověka byly horší než začátky.“
Je třeba naslouchat Božímu slovu a zachovávat ho. Ten, jemuž se rozvázal jazyk, musí se varovat dobrovolné hluchoty, musí slovo Boží (kázání, dobrá četba) hledat, uvažovat, vyvozovat důsledky a uvádět je v čin.

 

Je mnoho němých v našich vlastech?

Kolik je těch, kteří prosí Pána Ježíše, aby pomáhal?

Kteří přivádějí svými modlitbami němého ke Kristu - Lékaři?

 

Ochotně čeká Lékař hlavně v exercičních domech.
Je příhodná doba. Dosud nevolá země k jarním pracím.
Exerciční domy volají.

Kéž by se věřící v postě modlili za hluchoněmé ve svém okolí, aby nejprve zaslechli volání: „Exerciční dům!“ a potom, aby mohli promluvit. Roztrhnout ve zpovědnici svá srdce. Vykonat životní svatou zpověď, aby jejich nitro mohl už jednou zalít ten mír, jehož svět dát nemůže a který převyšuje všechno pomyšlení!


Co bys mohl učinit o této neděli pro exercicie ve svém okolí ty, milý čtenáři?

 

Zdroj: Svatí v pohledu P. Šuránka 1, k tisku připravil Alois Kotek

 

A kam se pro duhovní posilu vydat v dnešní době?

Nabídka osmi míst od jezuitů na Exercicie.cz

Chvíle ke ztišení a usebrání nabízí během roku řada (nejen) poutních míst
Svatá Hora, Želiv, Český Těšín, Vranov u Brna

Přijet můžete i na Svatý Antonínek  

Vybrat si ovšem můžete i z nabídky duchovních obnov jednotlivých farností či různých společenství ve vašem okolí.