12. září - Jména Panny Marie

Vykladači překládají a vysvětlují to jméno jako: Paní, Krásná, Hvězda mořská.

 

Svátek byl zaveden jako děkovná slavnost za záchranu křesťanské kultury ve střední Evropě před mohamedánstvím.
Právě 12. září 1683 po mši svaté před obrazem Panny Marie byl zadržen vpád Turků na hoře sv. Leopolda u Vídně.

 

Matka Boží v posledních zjeveních doporučuje stále modlitbu růžence.
Papežové tu modlitbu zdůrazňují. Maria přemáhá svou přímluvou všechny bludy všech staletí. Křesťanská kultura má v ní bezpečnou oporu.

 

Třeba vytrvale vzývat „Vítěznou Ochranu křesťanství“.
Varujme se, abychom nebrali jméno Maria nadarmo a potírejme tento zlořád se vší rozhodností, láskou a trpělivostí ve svém okolí.

 

To jméno zbožně vyslovené nás posiluje a ďáblu je hrozně; zneužívané však nás oslabuje; proto ďábel k tomu zneužívání vede.

 

Lidé, kteří se třeba vůbec nemodlívají, mívají plná ústa tohoto přesvatého jména. Ďáblu na tom záleží!

Na čem záleží Duchu svatému?
V čích službách jsme, poznáme podle toho, jak vyslovujeme toto Bohu milé a lidem spasitelné jméno „Požehnané mezi ženami.“  

 

Zdroj: Svatí v pohledu P. Šuránka, k tisku připravil Alois Kotek