Pěší pouť za umělce 2022, již v pořadí šestnáctá, povede tentokrát přes kopec sv. Antonína. Proč? Jejím důležitým průvodcem totiž bude P. Antonín Šuránek.

                      

Startovním místem letošní pouti se stane Uherské Hradiště a cílem poutní místo Žarošice.
Putovat se bude poslední týden v červenci – od neděle 24. do soboty 30. července, a to přes Uherský Ostroh, kopec sv. Antonína, Strážnici a Milotice.

 

Vy, pro které putování není možné, nenechte se odradit! Pěší pouti za umělce se totiž můžete zúčastnit i bez desítek kilometrů v nohách, neboť tato pouť má více vrstev než pouhý pěší přesun.

Další roviny, které pouť nabízí, jsou duchovní, kulturní, umělecké, vzdělávací a samozřejmě společenské. Kdo neputuje, může se účastnit doprovodného programu. Ten nabízí slavení mší svatých v jednotlivých místech poutě. Dále potom program zahrnující kulturu, umění i přednášky.

 

 Co je však základem celé pouti? Setkání lidí, živé společenství a společná radost.
A to ať už navštívíte jedno místo na trase pouti, několik míst, anebo i společné putování pro ty, kteří se v některém dni mohou připojit k poutnické skupině.

 

Poutníky se ale také stávají i ti, kteří prochází trasu jen s prstem na mapě a připojí svou modlitbu.
A co je také důležité: každý ročník Pěší pouti za umělce je originální. Vede odlišnou trasou, má jinak ztvárněné téma, které se opírá o různé osobnosti a souvisí s danou lokalitou. Pro minulý ročník i ročníky další je společné téma „Svatost pro každého“.

 

Toto téma bude letos přibližovat a zprostředkovávat seznamování se s životem letošního jubilanta, kterým je P. Antonín Šuránek – připomínáme si totiž 120 let od jeho narození a 40 let od úmrtí. Celou pouť provází biskupský delegát pro svatořečení P. Jiří Zámečník. A jednou z osobností, kterou se ve své funkci zabývá, je právě osobnost P. Antonína, který měl zásadní vliv na rozvoj poutního místa nad Blatnicí – kopce sv. Antonína.

 

Která výročí si připomeneme tentokrát? Bude jich hned několik. U příležitosti 120. výročí narození a 40 let od úmrtí zavzpomínáme na život P. Antonína Šuránka.

Další osobností bude Mons. Jan Graubner a jeho předchůdci v arcibiskupském úřadě. Letos totiž uplyne přesně 30 let, co byl jmenován 14. arcibiskupem olomouckým.

 

Hlavní organizátorkou pouti je Martina Pavlíková, pracovnice Centra pro kulturu Arcibiskupství olomouckého, na kterou je možno se obracet s veškerými dotazy: [email protected]
Spoluorganizátorem a důležitým pomocníkem letošní pouti je Matice svatoantonínská.
Přesný program poutě bude nabídnut prostřednictvím webu i plakátů nejpozději v druhé půli června.

Martina Pavlíková