Program celého týdne ZDE

„Stačí pokorně přijmout své nedokonalosti a s láskou a mírností je snášet.
V tom spočívá pravá svatost.“


To je motto letošní pouti, tentokrát vzato z myšlenek sv. Terezičky z Lisieux.
Termín týdenního putování spolu s doprovodným programem vychází stále na poslední týden v červenci: od neděle 24. do soboty 30. července.

Výchozí místo trasy a následující tři zastávky – Uherský Ostroh, Ostrožská Lhota a poutní místo Svatý Antonínek – byly vybírány v souvislosti se vzpomínkou na osobnost kněze Antonína Šuránka a jeho dvojité výročí (1902–1982). Právě jemu a vzpomínce na něj bude věnován doprovodný program pro tato místa.

Středem, a dá se říct též vrcholem doprovodného programu, bude setkání s významnými osobnostmi olomouckých biskupů a arcibiskupů ve Strážnici 27. července.
Hostem celého dne bude, dá-li Pán, biskup Josef Nuzík. Ten se v 10.00 nalodí spolu s ostatními poutníky na loď v přístavu ve Veselí nad Moravou (prodej lodních lístků pro veřejnost na webu lodnilistky.batacanal.cz).
Po mši svaté v 18.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie pak bude hlavním hostem programu: „Kým je pro mě biskup?“

U příležitosti 30. výročí nástupu arcibiskupa Jana Graubnera bude večerní program věnován některým významným osobnostem olomouckých biskupů a arcibiskupů, předchůdců současného arcibiskupa.

Dalším místem na trase bude barokní zámek v Miloticích.
Součástí doprovodného programu PPU 22 bude odpolední koncert barokního souboru Musica Poetica z děl barokních skladatelek v prostorách tohoto barokního zámku.

Cílem PPU 22 je mariánské poutní místo Žarošice, kam by poutníci měli dojít v pátek 29. července.

Poutníky po celý týden bude provázet P. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro svatořečení.
Také proto letošní pouť setrvává u tématu „Svatost se týká každého člověka“.
Je totiž dobré a velmi potřebné, aby si pokřtěný člověk více uvědomoval, prostřednictvím vzpomínky na osobnosti naší blízké i vzdálené historie, že svatost se týká každého člověka.
Hlavní organizátoři 16. ročníku Pěší poutě za umělce věří, že připravovaný program velkou měrou k tomuto uvědomění přispěje.

Podrobný program PPU 22 pro veřejnost na webových stránkách KulturaSlova.cz.
Potřebné informace dostanete na e-mailu [email protected] nebo na tel. 587 405 402.