Před 75 lety (1947) byla na Javořině sloužena mše svatá
a konalo se zde setkání Moravanů, Slováků a Čechů.  
Cestou zpět tragicky zahynula Marie Málková z Nivnice.
V roce 1971 zde byla na památku postavena boží muka.  
Iniciátorem setkání a vybudování boží muky byl P. A. Šuránek.

Matice svatoantonínská k tomuto polokulatému výročí a odkazu P. Šuránka v den Slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie pořádá Adventní putování za Pannou Marií k boží muce na Javořině.

Délka trasy tam 4,2 km a zpět.

Kdy: čtvrtek 8. prosince 2022

Kde: sraz u Kamenné búdy v 10.30 (na mapě)

Po úvodní modlitbě následuje pěší pouť se zastaveními a rozjímáním.

Bližší informace
Mobil: 602 724 307, 774 660 571

 

K 75. výročí tragické události, ke které došlo v srpnu 1947 na Javořině, vyšel v občasníku „Poutník svatoantonínský“ následující článek:

V blízkosti každé vesničky, a snad i města, najdeme Boží muka.
Wikipedie, internetová encyklopedie, nám říká: „Boží muka se nazývá drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl z rozhodnutí Pontia Piláta bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či křižovatkách a označují zajímavá místa spojená s významnou bitvou nebo neštěstím…“

Boží muka, tak trochu propojená s naším poutním místem, spojená s neštěstím před 75 lety, najdeme i na Javořině.

Jak je to možné? Je tomu tak skrze pastorační aktivity P. Šuránka, které neznaly mezí.  

Během internace v Želivu v prosinci 1952 napsal báseň Nedaj, Bože, abych umřel, ve které se ohlíží za díly, kterým se v dosavadním životě věnoval.

Jedna ze slok zní:
Javořina z dáli kyne!
Kéž péče o ni nezahyne!
Chce mít kapli Boží Matky
jako dar mužů ženám sladký.

Kaple, kterou bylo v plánu na Javořině postavit, měla vzdát hold matce a ženě Panně Marii, ale také ženám a matkám všeobecně. Šlo o slib mužů vybudovat kapli z úcty k Matce Boží a všem ženám a dívkám jako „pokání“ za odčinění provinění, kterých se muži a jinoši vůči nim dopouštějí. Panna Maria měla jejich lásku a úctu k ženám posilovat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Myšlenka postavit na vrcholu Javořiny kapli zasvěcenou Panně Marii, Matce Jednoty, byla P. Šuránkovi vnuknuta roku 1944. Záhy po přechodu fronty, 20. 5. 1945, navštívil Javořinu, obec a farnost Strání, pod kterou patří, a zahájil přípravná jednání.

O plánu informoval tehdejšího arcibiskupa Leopolda Prečana, který dílu požehnal a podpořil vlastní žádostí na patřičných úřadech. Byla založena „Matice javořinská“, jejímž cílem měla být podpora stavby. Hoteliér Holubyho chaty byl ochotný spolupracovat. Idea nadchla důležitého činitele Ing. Podoláka z Klubu turistů, který navrhoval na hoře vybudovat také křížovou cestu.

27. 7. 1947 se na Javořině konalo shromáždění Slováků, Moravanů a Čechů za účelem duchovního pozvednutí a vzájemného sjednocení. Poprvé zde byla sloužena „polní“ mše svatá.

Cestou zpět ze setkání v bouři byla padajícím stromem zabita paní Marie Málková z Nivnice.

Následující roky, kdy se dostala k moci KSČ, udusily veškeré snahy. V roce 1971, v době uvolnění, patřil P. Šuránek k těm, kdo se zasadili o postavení boží muky na připomenutí neštěstí.  
Dle slov pamětníků v osobním rozhovoru zdůrazňoval další důležitý aspekt: „Neudrží-li naše spojení v jednom státě naše společná svatá víra Cyrilo-Metodějská, žádná jiná síla je neudrží!“ Rozpad Československa jeho prorocká slova o pár desetiletí později jen potvrdil.

Až příště půjdeme kolem „naší“ boží muky na Javořině, budeme znát jejich historii. V modlitbě vzpomeňme na paní Marii, její rodinu, osiřelé děti a vyprošujme vzájemnou lásku a úctu mezi muži a ženami.

Sepsáno podle zápisků v pamětní knize kaple
a vzpomínek pamětníků.