Antonín Cyril Stojan byl pro P. Šuránka kněžským vzorem. Šel v jeho šlépějích a usiloval o jeho beatifikaci.
V těchto dnech vzniká dílo pod názvem „Stojanovo otcovské srdce.“

P. Šuránek by tímto počinem byl nepochybně nadšen.

V roce 2023 si připomínáme výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (zemř. 29. 9. 1923).
Matice velehradská iniciovala vznik uměleckého díla Stojanovo otcovské srdce,
které má zpřítomňovat odkaz "tatíčka Stojana" a vyjadřovat vztah současné generace k tomuto ctihodnému muži.

Umělecké dílo bude instalováno v Královské kapli velehradské baziliky, kde je Antonín Cyril Stojan pohřben.
Bude-li Stojan blahořečen, může se stát relikviářem.

Zveme všechny ctitele "tatíčka Stojana" k finanční podpoře tohoto díla.
Přispívat můžete na účet Matice velehradské: 6244757349/0800.
Pro rozlišení platby prosím uveďte variabilní symbol 1923.

Zdroj maticevelehradska.webnode.cz/srdce/