O svatých a svatosti vůbec máme často zkreslené představy.
Její smysl krásně vysvětluje v následujícím článku P. Ladislav Simajchl.

„Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!"
Svatý Jan Maria Vianney

Podobně se ke „svatosti“ musel dopracovat také Antonín Šuránek.

Co znamená být svatým dnes
Ladislav Simajchl

Svatí mezi námi jsou lidé, kteří následují Krista v duchu a prostředí dnešní doby.
Svatí mezi námi nejsou nápadní extrémním oblečením, účesem, vyzývavým chováním,
vyhlašováním zbožných průpovídek a odříkáváním citátů z bible.
Tak se chovají spíš nemocní než svatí lidé.

Svatí mezi námi, jsou-li nápadní, pak vlídností k druhým, svědomitostí v práci. Tím, že je na ně spolehnutí.
Nemluví příliš s lidmi o Bohu - ale tím víc s Bohem o lidech, mezi nimiž žijí.
Znají svou víru z osobního přesvědčení. Vědí, proč věří v Boha a umějí odpovědět na běžné námitky proti víře.
Dnešní svatý je kliďas, který běžné denní mrzutosti řeší spíš žertem a s humorem než s rozčilováním.
Ví, že nad všemi událostmi světa je Bůh, který i zlé umí obrátit v dobré těm, kdo v něj důvěřují.
Svatý mezi námi nekritizuje lidi kolem sebe, neodsuzuje, ale snaží se je pochopit a pomoci jim.
Když mluví, tak mluví o něčem, neplácá o ničem, jen aby se klábosilo.
Ví, že povídavost je známkou slaboduchosti. Nikdy neslibuje něco,o čem ví, že by to nemohl splnit. Před druhými se nevytahuje a snaží se mluvit co nejméně o sobě. Na druhé nežárlí.

Nevšímá si toho, co o něm říkají druzí za jeho zády.
Když mu někdo vytkne chybu, přemýšlí, jak ji napravit, má-li ji opravdu,
nebo co dělat, aby nepůsobil špatným dojmem, když tu chybu nemá.
Nikdy se nehádá, i když ví, že p
Působí na druhé svým příkladem, svou osobností.
Denně setřásá vše staré. Snaží se denně vytvořit ze sebe lepší typ člověka, lepší podobu křesťana.

Poslední poznávací známkou světců mezi námi je, že všechny tyto krásné zásady sice přijali za zásady svého denní ho života,
ale ještě se jim nedaří zachovávat je vždy denně.
Ještě klopýtají, ještě chybují. Ale z klopýtnutí si nic nedělají. Vědí, že svatost spočívá v neustálém začínání.

Vědí, že i ti největší světci jsou omilostnění hříšníci - tedy lidé jako my.
Tato poznávací znamení světců dnešní doby otvírají dveře k cestě za svatostí i nám, nám všem.

Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy neklesli.
Jsou svatí proto, že po každém pádu vždy znovu povstali k novému úsilí!

Zdroj: www.pastorace.cz