U příležitosti 41. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka
jsou zváni kněží a věřící k děkovné bohoslužbě.  
Mše svatá se uskuteční kostele sv. Jakuba Staršího
v Ostrožské Lhotě,
úterý 7. 11. 202316.00.
Hlavním celebrantem bude
Mons. Josef  Nuzík,
administrátor arcidiecéze olomoucké.
 
Následuje krátka adorace.

Doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D., církevní historička,
promluví o P. Šuránkovi v kontextu doby, ve které žil.

Setkání zakončíme u hrobu P. A. Šuránka na místním hřbitově.
 
Při mši svaté poděkujeme za jeho příkladný život a odkaz.
Budeme prosit za posvěcení kněží, vytrvalost v dobrém
a nová kněžská a řeholní povolání.