Pozdní podzim

Antonín Šuránek

 

Po blátivých cestách, po mazlavé hlíně,

obuv zablácená, ruce stále v špíně –

mysl se však vzhůru zvedá,

ta se blátem země pošpinit nedá.

 

Nasušené chladem – listí rychle vadne,

rozzáří se v barvách a pak na zem spadne,

deštěm zalévané tlí a odumírá …

teskno, teskno v duši, není-li tam víra!

 

Stromy ční až k nebi jako holé dlaně!

Sešli, Bože, svoje požehnání na ně!

Pokryj brzo sněhem větve osiřelé,

zahřej zkřehlé zrno, zahřej lidstvo celé!

 

Země letí smutná, slunci odevzdána -

jako velký hřbitov, všude samá rána …

„Přijde ještě jaro? Budou květy ještě?“

Odpověď ti dají chladné kapky deště.

 

Lžete, chladné kapky, jistojistě lžete!

Probudí se země! Jaro zase vzkvete!

Smrt je bránou k žití, k nové, nové kráse!

Zima vede k jaru! A kříž vede k spáse.

 

Psáno během internace v Želivu.