Báseň je datována k 13. 7. 1953.

Psáno během internace v Želivu.

 

Voják Boží

 

Jsem voják Boží! Stojím na svém místě!

Na rozkaz Mistrův bezpečně a jistě.

A roven druhým v řadě chrabrých bratří,

mám čestný úkol: bít se s Ďáblem za tři.

 

Je padlý anděl, prolhaný a lstivý,

silný a mocný, může konat divy.

Vždy se však bojí Nazaretské Panny.

Buď Matko se mnou! Neutrpím hany!

  

Je zloduch pýchy. Pokora ho drtí.

Veď Duchu svatý – nepropadnu smrti!

Rozněcuj lásku, naději a víru,

bych přispěl světu k sbratření a smíru.

 

Je ve zlu pevný, nepoddajně stejný –

dej mně být, Bože, v Dobru neochvějný!

Uč mít rád lidi, zlobu nenávidět,

Ve lži a pýše vrahy lidstva vidět!

 

Na život, na smrt! Nelze ustoupiti!

Je čestné padnout, nikdy zrádcem býti!

Všemocný Bože, rač mně (nám) sílu vlíti,

ať můžem s Tebou slavně vítěziti!