Nápěv na lidovou píseň Lásko, Bože, lásko

Roste láska, roste, na Kalvárské hoře
Roste láska, roste, na Kalvárské hoře,
je jí tam nezměrné, nekonečné moře.
Kdyby všichni lidé z toho moře pili,
jako kdysi v ráji blažení by byli.
V jednom velkém Srdci jsou té Lásky zdroje:
je to, Jezu Kriste, je to srdce tvoje.
Jako věčná lampa všemu světu září.
Vždyť tu Kalvárii máme na oltáři.
Tam přebýváš, Pane, s námi bez ustání:
Srdce plné Lásky, plné slitování.
Kdyby lidé Lásku z tvého Srdce brali,
jako svorní bratří by se milovali.
Vlej, ó vlej nám, Pane, v srdce lásku svoji,
bychom nezhynuli bratr s bratrem v boji!

Píseň složena a velmi často zpívaná v době internace v Želivu v letech 1951 - 1955.