Svatý Jiří
Antonín Šuránek

 

Byl voják Boží! Vždycky na svém místě!

Šel cestou pravdy – bezpečně a jistě.

Vždy věrný Bohu, věrný povinnosti!

Skutečný, rázný, plný mužných ctností.

Obhájce pravdy! Všecko lživé drtí

a pravdě vzdá svědectví i smrtí!

Když bídné zbraně na srdce mu míří,

slyší hlas Boží: NIC SE NEBOJ JIŘÍ!

Jdi za svým vzorem! Věrný Bohu, lidem!

Bůh odmění tě za to nevýslovným klidem!

Ať zlobná mračna kolem tebe víří,

Bůh bude s tebou! Nic se neboj, Jiří!

9. 5. 1954

Psáno během internace v Želivu.

Zamyšlení P. Šuránka v archivu Radia Proglas v cyklu Myšlenka na den