12. 3. 1913 - Před 110 lety Antonínovi umřela maminka a jeho život pomalu nabírá jiný směr.
Sám vzpomíná: „Matka mi zemřela a kdyby byla zůstala na živu, jistě bych se nebyl dostal na studia.“
„Také naše zemřelá matka mnoho trpěla a my – děti – jsme to viděli a žijeme z jejího utrpení dosud.“
(Více zde a zde.)


29. 5.
1902 - 121 let uplyne od narození.


5. 7. 1926 - 97. výročí kněžského svěcení.

11. 7. 1951 - 72 let uběhne od zatčení StB a následné internace v Želivu v letech 1951-1955
(Více zde)

 

září 1913 - Nastupuje do měšťanské školy v Uherském Ostrohu (110 let).

 

září 1948 - Před 75 lety začal vyučovat na fakultě.
Po 19 letech opouští funkci spirituála v kněžském semináři, je ustanoven kaplanem u sv. Mořice v Olomouci a suplentem pastýřské bohovědy na CM fakultě tamtéž.

 

1948 – Zakládá Stojanovu studenstkou kolej v Olomouci. Se studenty zde bydlí a duchovně doprovází (75 let).

 

14. 9. 1968 - Opět je ustanoven spirituálem v obnoveném Kněžském semináři v Olomouci (55 let).
(Více zde)

3. 10. 1923 - Po 1. ročníku chtěl ukončit teologická studia, ale v den pohřbu arcibiskupa Stojana došlo k vnitřnímu obrácení a vrátil se. Leto tomu bude 100 let.  
(Více zde.)

 

3. 11. 1982  - 41. výročí úmrtí.

 

21. 11. 1929 - K tomuto datu odchází do Kněžského semináře v Olomouci a zastává zde funkci spirituála (vychovatele) budoucích kněží (až do roku 1948).